Có 1 kết quả:

Wǎ lì sī hé Fù tú nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wallis and Futuna (French island collectivity in the South Pacific)