Có 1 kết quả:

Wǎ lè tā

1/1

Wǎ lè tā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Valletta, capital of Malta (Tw)