Có 1 kết quả:

wǎ qì

1/1

wǎ qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pottery