Có 1 kết quả:

Wǎ hǎn zǒu láng

1/1

Wǎ hǎn zǒu láng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wakhan Corridor, joining Afghanistan and China (Xinjiang), and dividing Tajikistan from Pakistan