Có 1 kết quả:

Wǎ liáng gé

1/1

Wǎ liáng gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Varyag, former Soviet aircraft carrier purchased by China, renamed 遼寧號|辽宁号[Liao2 ning2 Hao4]