Có 1 kết quả:

wǎ sà bǐ

1/1

wǎ sà bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wasabi (loanword)