Có 1 kết quả:

wǎ jiě bīng pàn ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ ㄅㄧㄥ ㄆㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

complete disintegration