Có 1 kết quả:

Wǎ hè jī ěr Hé ㄨㄚˇ ㄏㄜˋ ㄐㄧ ㄦˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vakhsh river (upper reaches of Amu Darya)