Có 1 kết quả:

píng zi

1/1

píng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bottle
(2) CL:個|个[ge4]