Có 1 kết quả:

píng bí hǎi tún

1/1

píng bí hǎi tún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)