Có 1 kết quả:

wèng cài

1/1

wèng cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 蕹菜[weng4 cai4]