Có 1 kết quả:

Gān jǐng zi qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ganjingzi district of Dalian 大連市|大连市[Da4 lian2 shi4], Liaoning