Có 1 kết quả:

Gān nán Zàng zú zì zhì zhōu ㄍㄢ ㄋㄢˊ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gannan Tibetan autonomous prefecture in Gansu