Có 1 kết quả:

Gān dé xiàn

1/1

Gān dé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gadê or Gande county (Tibetan: dga' bde rdzong) in Golog Tibetan autonomous prefecture 果洛州[Guo3 luo4 zhou1], Qinghai