Có 1 kết quả:

gān nà xǔ ㄍㄢ ㄋㄚˋ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ganache (loanword)