Có 1 kết quả:

gān nà xǔ

1/1

gān nà xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ganache (loanword)