Có 1 kết quả:

Gān sù Shěng

1/1

Gān sù Shěng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gansu Province, abbr. 甘[Gan1], short name 隴|陇[Long3], capital Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1]