Có 1 kết quả:

gān lán

1/1

gān lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cabbage
(2) Chinese broccoli
(3) gai larn