Có 1 kết quả:

gān lán cài

1/1

gān lán cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cabbage