Có 1 kết quả:

gān lán cài ㄍㄢ ㄌㄢˊ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cabbage