Có 1 kết quả:

Gān gǔ

1/1

Gān gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gangu county in Tianshui 天水[Tian1 shui3], Gansu

Một số bài thơ có sử dụng