Có 1 kết quả:

tián guā

1/1

tián guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

muskmelon