Có 1 kết quả:

tián dòu

1/1

tián dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sugar snap pea