Có 1 kết quả:

shēng chǎn zì jiù ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

self-help (idiom)