Có 1 kết quả:

shēng mìng jì xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sign of life