Có 1 kết quả:

shēng yì àng rán

1/1

shēng yì àng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 生機盎然|生机盎然[sheng1 ji1 ang4 ran2]