Có 1 kết quả:

shēng zhí qì guān

1/1

shēng zhí qì guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reproductive organ