Có 1 kết quả:

shēng huó zhì liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

consumer goods