Có 1 kết quả:

shēng wù fǎn yìng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

bioreactor