Có 1 kết quả:

shēng wù zhuān yī xìng ㄕㄥ ㄨˋ ㄓㄨㄢ ㄧ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

biospecificity