Có 1 kết quả:

shēng wù néng ㄕㄥ ㄨˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bio-energy