Có 1 kết quả:

shēng wù zhì néng ㄕㄥ ㄨˋ ㄓˋ ㄋㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

biomass