Có 1 kết quả:

shēng chǎn shè shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

production facility