Có 1 kết quả:

shēng chǎn zī liào ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

means of production