Có 1 kết quả:

shēng chǎn guān xì ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) relations between levels of production
(2) socio-economic relations