Có 1 kết quả:

shēng huā miào bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beautiful or talented writing