Có 1 kết quả:

shēng yào

1/1

shēng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unprocessed medicinal herb