Có 1 kết quả:

shēng jiāng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

shredded ginger