Có 1 kết quả:

Shēng dá xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sinda county, name of former county 1983-1999 in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet