Có 1 kết quả:

shēng yú piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

sashimi