Có 1 kết quả:

chǎn ㄔㄢˇ

1/1

chǎn ㄔㄢˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

sinh đẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vật phẩm do người làm ra hoặc từ thiên nhiên sinh ra. ◎Như: “quáng sản” 礦產, “thổ sản” 土產, “hải sản” 海產, “đặc sản” 特產.
2. (Danh) Của cải, nhà đất. ◎Như: “tài sản” 財產 tiền của, “bất động sản” 不動產 nhà cửa, ruộng nương, đất đai.
3. (Danh) Họ “Sản”.
4. (Động) Sinh, đẻ. ◎Như: “sản tử” 產子 sinh con, “sản noãn” 產卵 đẻ trứng.
5. (Động) Tạo ra, làm ra (tự nhiên có hoặc do người trồng trọt). ◎Như: “xuất sản” 出產 chế tạo ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sinh đẻ: 早 產 Đẻ non; 魚產卵 Cá đẻ trứng;
② Sản xuất: 沿海盛產魚蝦 Vùng ven biển sản xuất tôm cá;
③ Của cải: 財產 Tài sản; 家產 Gia tài;
④ Sản phẩm: 土產 Thổ sản; 特產 Đặc sản;
⑤ (văn) Một loại âm nhạc.

Từ điển Trung-Anh

(1) to give birth
(2) to reproduce
(3) to produce
(4) product
(5) resource
(6) estate
(7) property

Từ ghép 240

bàn tuō chǎn 半脫產bāo chǎn 包產bāo chǎn dào hù 包產到戶bāo chǎn dào hù zhì 包產到戶制Běi jīng chǎn quán jiāo yì suǒ 北京產權交易所biàn chǎn 變產bó chǎn 薄產bù dòng chǎn 不動產bù shì shēng chǎn 不事生產cái chǎn 財產cái chǎn gōng zhèng 財產公證cái chǎn jià zhí 財產價值cái chǎn quán 財產權chǎn chéng 產程chǎn dào 產道chǎn dì 產地chǎn dì zhèng 產地證chǎn ér 產兒chǎn fáng 產房chǎn fù 產婦chǎn hòu 產後chǎn jià 產假chǎn jiǎn 產檢chǎn kē 產科chǎn liáng 產糧chǎn liáng dà shěng 產糧大省chǎn liáng qū 產糧區chǎn liàng 產量chǎn liàng duō 產量多chǎn luǎn 產卵chǎn néng 產能chǎn pǐn 產品chǎn pǐn jié gòu 產品結構chǎn pǐn jīng lǐ 產品經理chǎn pó 產婆chǎn qī 產期chǎn qián 產前chǎn qián 產鉗chǎn qián jiǎn chá 產前檢查chǎn qū 產區chǎn quán 產權chǎn rù qī 產褥期chǎn rù rè 產褥熱chǎn shēng 產生chǎn wù 產物chǎn xià 產下chǎn xiāo 產銷chǎn yè 產業chǎn yè gōng rén 產業工人chǎn yè huà 產業化chǎn yè jí qún 產業集群chǎn yè liàn 產業鏈chǎn yóu guó 產油國chǎn yuàn 產院chǎn zhí 產值chǎn zhì 產製chǎn zǐ 產仔chāo chǎn 超產chū chǎn 出產chū kǒu chǎn pǐn 出口產品cuī chǎn 催產dà liàng shēng chǎn 大量生產dài chǎn 待產dān cí chǎn shēng qì mó xíng 單詞產生器模型dī chǎn 低產dì chǎn 地產Dì chǎn Dà hēng 地產大亨dì èr chǎn yè 第二產業dì sān chǎn yè 第三產業dì yī chǎn yè 第一產業dòng chǎn 動產duō chǎn 多產èr chǎn fù 二產婦fáng chǎn 房產fáng chǎn zhèng 房產證fáng chǎn zhōng jiè 房產中介fáng dì chǎn 房地產Fēi wù zhì Wén huà Yí chǎn 非物質文化遺產fēng chǎn 豐產fù chǎn kē 婦產科fù chǎn pǐn 副產品fù chǎn wù 副產物gāo chǎn 高產gōng gòng cái chǎn 公共財產gòng chǎn 共產Gòng chǎn dǎng 共產黨Gòng chǎn dǎng Xuān yán 共產黨宣言Gòng chǎn dǎng yuán 共產黨員Gòng chǎn Guó jì 共產國際gòng chǎn zhǔ yì 共產主義Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán 共產主義青年團gū chǎn 估產gù dìng zī chǎn 固定資產guó chǎn 國產guó chǎn huà 國產化guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng 國際共產主義運動guó mín shēng chǎn zǒng zhí 國民生產總值guó nèi shēng chǎn zǒng zhí 國內生產總值Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國務院國有資產監督管理委員會Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國有資產監督管理委員會hǎi chǎn 海產hūn qián cái chǎn gōng zhèng 婚前財產公證jiā chǎn 家產jiǎn chǎn 減產jīn róng yǎn shēng chǎn pǐn 金融衍生產品jìng zhēng chǎn pǐn 競爭產品jué chǎn 絕產kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科學技術是第一生產力kuàng chǎn 礦產kuàng chǎn zī yuán 礦產資源kuī chǎn 虧產kuò dà zài shēng chǎn 擴大再生產lì shǐ yí chǎn 歷史遺產lián chǎn 聯產lián chǎn dào hù 聯產到戶lián chǎn dào láo 聯產到勞lián chǎn dào zǔ 聯產到組liàng chǎn 量產liè biàn chǎn wù 裂變產物lín chǎn 臨產liú chǎn 流產liú dòng zī chǎn 流動資產liú máng wú chǎn zhě 流氓無產者míng chǎn 名產nán chǎn 難產nì chǎn 逆產nián chǎn 年產nóng chǎn 農產nóng chǎn pǐn 農產品nóng cūn jiā tíng lián chǎn chéng bāo zé rèn zhì 農村家庭聯產承包責任制Nóng lín Shuǐ chǎn shěng 農林水產省nóng yè shēng chǎn hé zuò shè 農業生產合作社péi chǎn 陪產pī liàng shēng chǎn 批量生產pò chǎn 破產pò chǎn zhě 破產者pōu fù chǎn 剖腹產pōu fù chǎn shǒu shù 剖腹產手術pōu gōng chǎn 剖宮產pōu gōng chǎn shǒu shù 剖宮產手術qīng jiā dàng chǎn 傾家蕩產qīng zhì shí yóu chǎn pǐn 輕質石油產品quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai 全世界無產者聯合起來quán tou chǎn pǐn 拳頭產品rén gōng liú chǎn 人工流產Rì chǎn 日產shēng chǎn 生產shēng chǎn chéng běn 生產成本shēng chǎn dān wèi 生產單位shēng chǎn duì 生產隊shēng chǎn fǎn yìng duī 生產反應堆shēng chǎn guān xì 生產關係shēng chǎn láo dòng 生產勞動shēng chǎn lì 生產力shēng chǎn lǜ 生產率shēng chǎn néng lì 生產能力shēng chǎn qǐ yè 生產企業shēng chǎn shè shī 生產設施shēng chǎn xiàn 生產線shēng chǎn yào sù 生產要素shēng chǎn zhě 生產者shēng chǎn zī liào 生產資料shēng chǎn zì jiù 生產自救shēng chǎn zǒng zhí 生產總值shèng chǎn 盛產Shì jiè Wén huà Yí chǎn 世界文化遺產shì jiè wén huà yí chǎn dì 世界文化遺產地shuǐ chǎn 水產shuǐ chǎn yǎng zhí 水產養殖shuǐ chǎn yè 水產業shuǐ chǎn zhǎn 水產展shùn chǎn 順產sī chǎn 私產sǐ chǎn 死產tè chǎn 特產tián chǎn 田產tíng chǎn 停產tóng lèi chǎn pǐn 同類產品tóu chǎn 投產tǔ chǎn 土產tǔ tè chǎn 土特產tún chǎn shì fēn miǎn 臀產式分娩tuō chǎn 脫產wéi chǎn 圍產wén chuàng chǎn yè 文創產業wén huà yí chǎn 文化遺產wú chǎn jiē jí 無產階級wú chǎn zhě 無產者wù chǎn 物產xī yáng chǎn yè 夕陽產業xiǎo chǎn 小產xiǎo zī chǎn jiē jí 小資產階級xīn chǎn pǐn 新產品xīn chǎn pǐn tuī jiè huì 新產品推介會xīn xīng chǎn yè 新興產業xìn dài yǎn shēng chǎn pǐn 信貸衍生產品xìng chǎn yè 性產業xìng fú wù chǎn yè 性服務產業xù chǎn pǐn 畜產品xuān bù pò chǎn 宣布破產yǎn shēng chǎn pǐn 衍生產品yí chǎn 遺產yí chǎn shuì 遺產稅yǐn chǎn 引產yǒu chǎn zhě 有產者yǔ yán chǎn shēng 語言產生yuán chǎn 原產yuán chǎn dì 原產地yuán chǎn guó 原產國yùn chǎn 孕產zài shēng chǎn 再生產zǎo chǎn 早產zēng chǎn 增產zhāo yáng chǎn yè 朝陽產業zhī shi chǎn quán 知識產權zhī zhù chǎn yè 支柱產業zhì huì chǎn quán 智慧產權zhōng chǎn 中產zhōng chǎn jiē jí 中產階級zhōng chǎn wù 終產物Zhōng guó chǎn 中國產Zhōng guó Gòng chǎn dǎng 中國共產黨Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中國共產黨中央委員會Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中國共產黨中央委員會宣傳部Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán 中國共產主義青年團zhòng shuǐ shēng chǎn 重水生產zhù chǎn 助產zhù chǎn shì 助產士zhuǎn chǎn 轉產zī chǎn 資產zī chǎn bō lí 資產剝離zī chǎn dān bǎo zhèng quàn 資產擔保證券zī chǎn fù zhài biǎo 資產負債表zī chǎn jià zhí 資產價值zī chǎn jiē jí 資產階級zī chǎn jiē jí gé mìng 資產階級革命zī chǎn jiē jí yòu pài 資產階級右派zī chǎn zǔ hé 資產組合zǒng chǎn liàng 總產量zǒng chǎn zhí 總產值