Có 1 kết quả:

chǎn zhí

1/1

chǎn zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) value of output
(2) output value