Có 1 kết quả:

chǎn ér

1/1

chǎn ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) newborn baby
(2) fig. brand-new object