Có 1 kết quả:

chǎn pǐn

1/1

chǎn pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goods
(2) merchandise
(3) product
(4) CL:個|个[ge4]