Có 1 kết quả:

chǎn dì

1/1

chǎn dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the source (of a product)
(2) place of origin
(3) manufacturing location