Có 1 kết quả:

chǎn dì zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

certificate of origin (CO or CoO) (commerce)