Có 1 kết quả:

chǎn fáng

1/1

chǎn fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delivery room (in hospital)
(2) labor ward