Có 1 kết quả:

chǎn yóu guó

1/1

chǎn yóu guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

oil-producing countries