Có 1 kết quả:

chǎn chéng

1/1

chǎn chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the process of childbirth