Có 1 kết quả:

chǎn zhì

1/1

chǎn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) production
(2) manufacture