Có 1 kết quả:

chǎn rù qī

1/1

chǎn rù qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postnatal period
(2) puerperium (period of six weeks after childbirth)