Có 1 kết quả:

chǎn dào

1/1

chǎn dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birth canal (in obstetrics)